RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zastara prema OPZ-u

pip - 6.2017, str. 5

Porezna ispravnost računa u elektroničkom obliku

pip - 6.2017, str. 11

Prava nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti

pip - 6.2017, str. 18

Mirenje u kolektivnim radnim sporovima

pip - 6.2017, str. 23

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja unutar osnovnoškolskih ustanova u RH

pip - 6.2017, str. 28

Zaštita na radu i prekršaji poslodavaca

pip - 6.2017, str. 32

Novosti kod izaslanja zaposlenih osoba radi pružanja prijevozničkih usluga u Austriji

pip - 6.2017, str. 35

Određivanje predmeta (javne) nabave i njegovo dijeljenje s posebnim naglaskom na usluge

pip - 6.2017, str. 40

Odgovornost člana posade broda oružanih snaga RH (I.)

pip - 6.2017, str. 47

Zviždači i doušnici u pravu tržišnog natjecanja – novi instrumenti za otkrivanje zabranjenih postupanja

pip - 6.2017, str. 53

Vezani poslovi kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja (II.)

pip - 6.2017, str. 59

Obveze trgovačkog zastupnika

pip - 6.2017, str. 65

Odgovor na žalbu i reviziju

pip - 6.2017, str. 72

Delegirani akt Europske komisije glede naziva „Teran“

pip - 6.2017, str. 75

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 6.2017, str. 79

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2017, str. 94

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 6.2017, str. 109

Domaća sudska praksa

pip - 6.2017, str. 113

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2017, str. 125

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 6.2017, str. 132
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)