RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Aktualna pitanja likvidacije društva s ograničenom odgovornošću

pip - 5.2017, str. 5

Societas unius personae – kompromisni Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom

pip - 5.2017, str. 14

Odgovornost odvjetnika za due diligence

pip - 5.2017, str. 22

Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije

pip - 5.2017, str. 25

Dokazna sredstva u sporu za zaštitu od uznemiravanja / diskriminacije odnosno mobinga

pip - 5.2017, str. 29

Obveze poslodavca prema drugim propisima

pip - 5.2017, str. 36

Ostvarivanje zajamčenih prava zaposlenika kod slobode kretanja radnika u EU-u

pip - 5.2017, str. 44

Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru

pip - 5.2017, str. 50

Vezani poslovi kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja (I.)

pip - 5.2017, str. 57

Založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora

pip - 5.2017, str. 65

Zainteresirana osoba u upravnom sporu – specifična stranačka legitimacija

pip - 5.2017, str. 68

Načelo materijalne istine u upravnim stvarima u uvjetima primjene europskog prava (II.)

pip - 5.2017, str. 74

Prikaz zaključaka sa sjednica odjela i sjednica svih sudaca Visokoga upravnog suda RH

pip - 5.2017, str. 77

Rad sudskog ovršitelja

pip - 5.2017, str. 83

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2017, str. 89

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2017, str. 105

Domaća sudska praksa

pip - 5.2017, str. 125

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2017, str. 141

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2017, str. 149
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)