RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Učinci upravnog ugovora u Općem poreznom zakonu

pip - 4.2017, str. 5

Obračun PDV-a pri prodaji dobara izvan RH

pip - 4.2017, str. 11

Opći porezni zakon – usporedni prikaz odredaba

pip - 4.2017, str. 16

Neke razlike između pobijanja pravnih radnja dužnika u stečaju i onih izvan stečaja

pip - 4.2017, str. 21

Javni bilježnici nisu „sud”

pip - 4.2017, str. 29

Sudska nadležnost za nadomještanje suglasnosti za otkaz ugovora o radu

pip - 4.2017, str. 32

Radni odnosi u školskim ustanovama – izbor i imenovanje ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove

pip - 4.2017, str. 34

Tumačenje nepoštenih odredaba potrošačkog ugovora

pip - 4.2017, str. 44

Normativno uređenje reklamiranja usluga

pip - 4.2017, str. 50

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

pip - 4.2017, str. 58

Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

pip - 4.2017, str. 66

Sredstva za pojačanje obveznog odnosa (ugovora)

pip - 4.2017, str. 72

Načelo materijalne istine u upravnim stvarima u uvjetima primjene europskog prava (I.)

pip - 4.2017, str. 76

Premještaj službenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 4.2017, str. 82

Stjecanje vlastitih dionica prema pravu RH

pip - 4.2017, str. 86

Licencija kao uvjet za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

pip - 4.2017, str. 90

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 4.2017, str. 97

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2017, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 4.2017, str. 117

Domaća sudska praksa

pip - 4.2017, str. 121

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2017, str. 135

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 4.2017, str. 144
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)