RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Poljoprivredno zemljište i njegovo ex lege stjecanje od RH 24. srpnja 1991. godine

pip - 3.2017, str. 3

Uređenje prava i obveza ugovornih strana kod online potrošačke kupoprodaje i plaćanja

pip - 3.2017, str. 7

Strategije za izbjegavanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa na tržištu kapitala (II.)

pip - 3.2017, str. 14

Dobitak od otuđenja imovine (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (II.)

pip - 3.2017, str. 22

Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (III.)

pip - 3.2017, str. 40

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – prednosti i rizici

pip - 3.2017, str. 50

Upravni ugovori u upravnom, poreznom i koncesijskom pravu u RH

pip - 3.2017, str. 56

Hipotekarna osiguranja budućih potraživanja (kaucijska hipoteka)

pip - 3.2017, str. 61

Aktualnosti vezane uz prava za vrijeme nezaposlenosti i poticanje zapošljavanja

pip - 3.2017, str. 69

Članovi uprave trgovačkih društava u sustavu mirovinskog osiguranja

pip - 3.2017, str. 76

Raspolaganje tražbinama RH u predstečajnom i stečajnom postupku

pip - 3.2017, str. 83

Prodaja i darovanje d.o.o.-a

pip - 3.2017, str. 84

Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila

pip - 3.2017, str. 91

Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga

pip - 3.2017, str. 95

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 3.2017, str. 99

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2017, str. 107

Domaća sudska praksa

pip - 3.2017, str. 125

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2017, str. 136

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 3.2017, str. 144
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)