RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uspostava sustava održiva gospodarenja komunalnim otpadom u RH

pip - 12.2017, str. 3

Ocjena zakonitosti općih akata – iz upravnosudske prakse

pip - 12.2017, str. 11

Donesen Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

pip - 12.2017, str. 14

Upravni nadzor nad provedbom propisa o javnoj nabavi

pip - 12.2017, str. 19

Pravni lijekovi prema Zakonu o upravnim sporovima s posebnim osvrtom na recentnu upravnosudsku praksu

pip - 12.2017, str. 24

Pomoćnici u nastavi, stručni komunikacijski posrednici – zapošljavanje u školskim ustanovama

pip - 12.2017, str. 31

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

pip - 12.2017, str. 40

Porezno motrište ugovora s valutnom klauzulom

pip - 12.2017, str. 43

Pravilo o ograničavanju kamata: predstavljanje i kritike

pip - 12.2017, str. 48

Elektroničke usluge korištenjem jedinstvenog portala Porezne uprave

pip - 12.2017, str. 52

Mjesto oporezivanja građevinskih usluga

pip - 12.2017, str. 61

Pregled važnijih zakona donesenih u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2017. godine

pip - 12.2017, str. 66

Ovrha radi zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

pip - 12.2017, str. 80

Međuvlasnički ugovor

pip - 12.2017, str. 88

Novela Zakona o zemljišnim knjigama

pip - 12.2017, str. 93

Zaštita izuma patentom (I.)

pip - 12.2017, str. 99

Sigurnost podataka u računalnom „oblaku“

pip - 12.2017, str. 106

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 12.2017, str. 112

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2017, str. 113

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva

pip - 12.2017, str. 123

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 12.2017, str. 124

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 12.2017, str. 127

Domaća sudska praksa

pip - 12.2017, str. 128

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2017, str. 143

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 12.2017, str. 152
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)