RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Što je nova u Stečajnom zakonu

pip - 11.2017, str. 3

Trošarinski institut – direktna isporuka

pip - 11.2017, str. 9

Imenovanje poreznih zastupnika u drugim državama članicama EU-a

pip - 11.2017, str. 18

Novi trendovi u poreznom nadzoru

pip - 11.2017, str. 32

Primjena Zakona o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama (FATCA)

pip - 11.2017, str. 40

Ovrha na nekretnini prema noveli Ovršnog zakona 2017. godine

pip - 11.2017, str. 43

Primjena kriterija za izbor radnika kojemu će poslodavac dati poslovno uvjetovani otkaz

pip - 11.2017, str. 47

Pravo zadržanja (retencije) i založno pravo – usporedni prikaz

pip - 11.2017, str. 53

Rokovi u postupcima javne nabave

pip - 11.2017, str. 65

Mogućnost reparacija pretrpljene i buduće neimovinske štete u jednokratnoj novčanoj svoti

pip - 11.2017, str. 74

Ugovor o franšizingu

pip - 11.2017, str. 79

Pregled novoga zakonskog uređenja posredovanja pri zapošljavanju

pip - 11.2017, str. 85

Tužbeni zahtjevi za izdavanje tabularne isprave

pip - 11.2017, str. 91

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 11.2017, str. 95

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2017, str. 96

Domaća sudska praksa

pip - 11.2017, str. 110

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 11.2017, str. 121

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 11.2017, str. 130
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)