RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dobitak od otuđenja imovine – (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (I.)

pip - 1.2017, str. 3

Darovi (donacije) i sponzorstva trgovačkih društava s poreznog motrišta

pip - 1.2017, str. 8

Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (I.)

pip - 1.2017, str. 12

Primjena Zakona o strateškim robnim zalihama i njegovih kaznenih odredaba

pip - 1.2017, str. 22

Procesna pitanja u sporovima za zaštitu od diskriminacije / uznemiravanja i mobinga te osvrt na recentnu sudsku praksu

pip - 1.2017, str. 27

Sistematizacija poslova tajnika u školskim ustanovama

pip - 1.2017, str. 33

Nacionalni Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi

pip - 1.2017, str. 39

Jedan aspekt (građanskopravne) odgovornosti upravitelja zgrada

pip - 1.2017, str. 49

Razlozi nedostojnosti stečajnog upravitelja

pip - 1.2017, str. 54

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

pip - 1.2017, str. 59

Ugovor o darovanju (II.)

pip - 1.2017, str. 63

Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (II.)

pip - 1.2017, str. 70

Statusne promjene trgovačkih društava (II.)

pip - 1.2017, str. 77

Međunarodni ugovori igrača

pip - 1.2017, str. 84

Temeljni propisi prava intelektualnog vlasništva

pip - 1.2017, str. 88

Odlučivanje o zemljišnoknjižnim prijedlozima kod upisanog društvenog vlasništva

pip - 1.2017, str. 96

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 1.2017, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2017, str. 110

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa

pip - 1.2017, str. 120

Domaća sudska praksa

pip - 1.2017, str. 120

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2017, str. 135

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 1.2017, str. 143
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)