RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Predugovor, kapara i odustatnina u obveznom pravu i njihov porezni tretman

pip - 9.2016, str. 3

Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (I.)

pip - 9.2016, str. 13

Predujam za otvaranje stečajnog postupka

pip - 9.2016, str. 21

Postupak izdavanja obvezujućih mišljenja

pip - 9.2016, str. 25

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika na visokoškolskim ustanovama

pip - 9.2016, str. 30

Radni odnos u školskim ustanovama – prestanak radnog odnosa u školskim ustanovama primjenom instituta otkaza

pip - 9.2016, str. 36

Građenje na tuđem zemljištu

pip - 9.2016, str. 45

Pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja

pip - 9.2016, str. 51

Odgovornost udruženja u zabranjenim sporazumima konkurenata

pip - 9.2016, str. 54

Vještačenje radne sposobnosti u mirovinskom osiguranju

pip - 9.2016, str. 63

Sudske pristojbe u upravnom sporu

pip - 9.2016, str. 70

Organi udruge (I.)

pip - 9.2016, str. 82

Novi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama

pip - 9.2016, str. 92

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 9.2016, str. 97

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2016, str. 115

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave

pip - 9.2016, str. 126

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 9.2016, str. 128

Domaća sudska praksa

pip - 9.2016, str. 129

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2016, str. 140

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 9.2016, str. 148
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)