RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskoga poreznog postupka

pip - 5.2016, str. 3

Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (II.)

pip - 5.2016, str. 13

Ugovorna kazna s gledišta ZOO-a, sudske prakse i posebnih uzanci u građenju

pip - 5.2016, str. 21

Posljedice otkaza kolektivnog ugovora

pip - 5.2016, str. 32

Radni odnosi u školskim ustanovama - poseban osvrt na zasnivanje radnih odnosa u tim ustanovama

pip - 5.2016, str. 38

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

pip - 5.2016, str. 47

Raspolaganje tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

pip - 5.2016, str. 51

Imenovanje, ovlast i dužnosti stečajnog upravitelja prema odredbama Stečajnog zakona

pip - 5.2016, str. 53

Neregistrirani znakovi razlikovanja – pravna zaštita u hrvatskom pravu industrijskog vlasništva

pip - 5.2016, str. 60

Neka kritička pravna promišljanja vezana uz predmet Klauz protiv Hrvatske

pip - 5.2016, str. 65

Potvrda o pravomoćnosti

pip - 5.2016, str. 72

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2016, str. 76

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2016, str. 87

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja

pip - 5.2016, str. 119

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo socijalne politike i mladih

pip - 5.2016, str. 120

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 5.2016, str. 120

Domaća sudska praksa

pip - 5.2016, str. 123

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2016, str. 136

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2016, str. 144
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)