RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pošteno oporezivanje: Komisija predstavila nove mjere za borbu protiv porezne utaje

pip - 4.2016, str. 3

Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (I.)

pip - 4.2016, str. 14

Primitci i djelatnosti prema kojima nema obveza doprinosa

pip - 4.2016, str. 21

Problematika najma vozila iz EU-a

pip - 4.2016, str. 24

Konkurencija kolektivnog ugovora gdje je stranka država i kogentnoga propisa

pip - 4.2016, str. 29

Pokretanje (pred)stečajnog postupka od strane radnika zbog neisplate plaće

pip - 4.2016, str. 35

Neuspjeh u probnom radu kao razlog za otkaz ugovora o radu

pip - 4.2016, str. 51

Kako pravosuđe može dati doprinos gospodarskom rastu u RH

pip - 4.2016, str. 57

Žig Europske unije

pip - 4.2016, str. 63

Specifične postupovnopravne radnje suda - izviđaji

pip - 4.2016, str. 66

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (II.)

pip - 4.2016, str. 71

Obrtnici u sustavu mirovinskog osiguranja

pip - 4.2016, str. 81

Neposredna demokracija

pip - 4.2016, str. 88

Odgovornost države za pravne akte javne prirode

pip - 4.2016, str. 91

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 4.2016, str. 96

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2016, str. 110

Domaća sudska praksa

pip - 4.2016, str. 0

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2016, str. 138

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 4.2016, str. 147
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)