RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Sukob interesa na tržištu kapitala

pip - 10.2016, str. 3

Opće pravilo za sprječavanje izbjegavanja poreza uvedeno u sustav poreza na dobitak

pip - 10.2016, str. 12

Diskriminacija po osnovi invalidnosti u slučaju poreznog (ne)oslobođenja

pip - 10.2016, str. 18

Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu i drugim zakonima iz područja rada

pip - 10.2016, str. 23

Revizija Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga

pip - 10.2016, str. 30

Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (II.)

pip - 10.2016, str. 36

Ugovor o zastupanju u osiguranju

pip - 10.2016, str. 41

Organi udruge (II.)

pip - 10.2016, str. 50

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 10.2016, str. 62

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2016, str. 81

Domaća sudska praksa

pip - 10.2016, str. 94

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 10.2016, str. 107

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 10.2016, str. 114
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)