RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O novom Stečajnom zakonu

pip - 7.2015, str. 3

Aktualnosti u vezi s otkaznim rokom prema novom Zakonu o radu

pip - 7.2015, str. 12

Međunarodni i europski standardi prava radnika na zaštitu potraživanja u slučaju insolventnosti poslodavca

pip - 7.2015, str. 19

Ispunjenje ugovorne obveze u obveznom i radnom odnosu

pip - 7.2015, str. 23

Novo uređenje kamata u RH – Novela ZOO-a iz 2015. godine

pip - 7.2015, str. 31

Oporezivanje imovine - financijsko-znanstvena analiza (sažet i prilagođen prijevod)

pip - 7.2015, str. 42

Zakonsko uređenje poreznog nadzora (II.)

pip - 7.2015, str. 51

Međubankovne naknade za platne transakcije putem kartica i nova EU Uredba

pip - 7.2015, str. 58

Izvršenja presuda upravnih sudova – Novela ZUS-a iz 2014.

pip - 7.2015, str. 68

Prikaz Zakona o osobnoj iskaznici

pip - 7.2015, str. 74

Pravni položaj i odgovornost članova nadzornog odbora

pip - 7.2015, str. 77

Mjere radi zadržavanja osoba starije životne dobi u sustavu rada

pip - 7.2015, str. 84

Domaća sudska praksa

pip - 7.2015, str. 115

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 7.2015, str. 124

Pitanja i odgovori

pip - 7.2015, str. 131
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)