RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (II.)

pip - 6.2015, str. 3

Izvansudska nagodba - osvrt na sudske odluke

pip - 6.2015, str. 12

Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos prema Općemu poreznom zakonu

pip - 6.2015, str. 16

Zakonsko uređenje poreznog nadzora (I.)

pip - 6.2015, str. 20

Neka pitanja u vezi s činjenicama i dokazivanjem u upravnom sporu

pip - 6.2015, str. 25

Nabava odvjetničkih usluga de lege lata i de lege ferenda

pip - 6.2015, str. 29

Povreda prava na pristup sudu u presudi Egić protiv Hrvatske

pip - 6.2015, str. 35

Vjetroparkovi – dvojbe oko stvarnopravnog uređenja u RH

pip - 6.2015, str. 38

Državno financiranje prometne infrastrukture u svjetlu pravila o državnim potporama

pip - 6.2015, str. 48

Nastavna ovrha promjenom sredstva i predmeta ovrhe

pip - 6.2015, str. 53

Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja

pip - 6.2015, str. 58

Domaća sudska praksa

pip - 6.2015, str. 90

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2015, str. 101

Pitanja i odgovori

pip - 6.2015, str. 107
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)