RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Komanditno društvo

pip - 5.2015, str. 3

Pitanje naknade za učinjena ulaganja i vraćanje danog kod zakupa poslovnog prostora i najma stana

pip - 5.2015, str. 9

Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (I.)

pip - 5.2015, str. 25

Porez na financijske transakcije u Europskoj uniji

pip - 5.2015, str. 34

Prikaz Zakona o regionalnom razvoju

pip - 5.2015, str. 41

Prikaz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

pip - 5.2015, str. 50

Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika

pip - 5.2015, str. 54

Zaštita na radu – podzakonska (provedbena) regulativa

pip - 5.2015, str. 61

Fiducija na nekretnini

pip - 5.2015, str. 69

Nova EU Direktiva o pravu na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju

pip - 5.2015, str. 72

Novela Zakona o tržištu kapitala u povodu implementacije Direktive 2014/59/EU

pip - 5.2015, str. 81

Domaća sudska praksa

pip - 5.2015, str. 111

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2015, str. 120

Pitanja i odgovori

pip - 5.2015, str. 129
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)