RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Izmjene i dopune Općega poreznog zakona u 2015. godini

pip - 4.2015, str. 3

Zastara potraživanja radnika prema poslodavcu u svjetlu novog Zakona o radu

pip - 4.2015, str. 12

Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu (II.)

pip - 4.2015, str. 22

Postojanje tražbine kao uvjet dopuštenosti prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

pip - 4.2015, str. 31

Opasna stvar - osvrt na sudske odluke

pip - 4.2015, str. 34

Nagrada i naknada troškova poreznog zastupnika po službenoj dužnosti

pip - 4.2015, str. 38

Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi

pip - 4.2015, str. 41

Domaća sudska praksa

pip - 4.2015, str. 0

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2015, str. 87

Pitanja i odgovori

pip - 4.2015, str. 95
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)