RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Očuvanje vrijednosti novčane obveze – zaštitne klauzule

pip - 3.2015, str. 3

Otklanjanje posljedica zelenaškog ugovora

pip - 3.2015, str. 10

Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature

pip - 3.2015, str. 13

Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu (I.)

pip - 3.2015, str. 20

Porez na dohodak / plaću u Njemačkoj

pip - 3.2015, str. 30

Retroaktivno uvođenje prireza porezu na dohodak u 2015. godini

pip - 3.2015, str. 42

Pravo na povećanu plaću

pip - 3.2015, str. 46

Zakonodavni okviri u području sporta

pip - 3.2015, str. 50

Povećanje učinkovitosti javne uprave kroz izgradnju informacijskog sustava

pip - 3.2015, str. 52

Sudjelovanje županija, gradova i općina u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

pip - 3.2015, str. 59

Domaća sudska praksa

pip - 3.2015, str. 107

Inozemna sudska praksa

pip - 3.2015, str. 116

Pitanja i odgovori

pip - 3.2015, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)