RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Fiksiranje tečaja švicarskog franka

pip - 2.2015, str. 3

Vraćanje radnika na rad (na posao)

pip - 2.2015, str. 5

Ugovor o radu u europskome međunarodnom privatnom pravu

pip - 2.2015, str. 11

Procjena rizika na radu

pip - 2.2015, str. 19

Druga novela Zakona o upravnim sporovima

pip - 2.2015, str. 29

Pravni propisi u Republici Hrvatskoj

pip - 2.2015, str. 36

Kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje naknade

pip - 2.2015, str. 41

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

pip - 2.2015, str. 46

(Procesno) pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona

pip - 2.2015, str. 49

Reguliranje alternativnih investicijskih fondova u RH

pip - 2.2015, str. 55

Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine

pip - 2.2015, str. 64

Postupak upisa u Upisnik šumoposjednika te način i uvjeti obavljanja prodaje vlastitih šumskih proizvoda

pip - 2.2015, str. 68

Europsko društvo s ograničenom odgovornošću s jednim članom – Societas Unius Personae

pip - 2.2015, str. 76

Domaća sudska praksa

pip - 2.2015, str. 113

Inozemna sudska praksa

pip - 2.2015, str. 123

Pitanja i odgovori

pip - 2.2015, str. 130
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)