RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zakonodavne novine u pravu društava

pip - 12.2015, str. 3

Poduzetnički ugovori - ugovor o prijenosu dobitka

pip - 12.2015, str. 7

Rad stranaca u praksi

pip - 12.2015, str. 13

Otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika

pip - 12.2015, str. 22

Zakup kao oblik raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

pip - 12.2015, str. 26

Ugovorna kazna kod ugovora o građenju

pip - 12.2015, str. 33

Novela Prekršajnog zakona

pip - 12.2015, str. 38

Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (I.)

pip - 12.2015, str. 43

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (II.)

pip - 12.2015, str. 52

Stečaj potrošača – sudski postupak

pip - 12.2015, str. 56

Pravo osoba s invalidnošću na razumnu prilagodbu građevina

pip - 12.2015, str. 64

Mjere opreza

pip - 12.2015, str. 69

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava

pip - 12.2015, str. 72

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava

pip - 12.2015, str. 78

Tumačenja i stajlišta - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

pip - 12.2015, str. 89

Domaća sudska praksa

pip - 12.2015, str. 93

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2015, str. 102

Pitanja i odgovori

pip - 12.2015, str. 110
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)