RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država

pip - 10.2015, str. 3

Strane osobe i dodjela osobnoga identifikacijskog broja u RH

pip - 10.2015, str. 12

Je li propisana minimalna plaća bezuvjetno pravo radnika

pip - 10.2015, str. 18

Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

pip - 10.2015, str. 23

Stjecanje vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla

pip - 10.2015, str. 27

Kamate u potrošačko-vjerovničkom odnosu

pip - 10.2015, str. 33

Najznačajnije izmjene Kaznenog zakona iz svibnja 2015.

pip - 10.2015, str. 40

Ustup poslovnog udjela, promjene podataka u trgovačkom društvu i prijave nadležnim institucijama

pip - 10.2015, str. 49

Upravni sporovi u vezi s primjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 10.2015, str. 55

Rok za donošenje podzakonskog akta

pip - 10.2015, str. 59

Učinci statusnih promjena javnih ustanova na radnopravni status zaposlenika

pip - 10.2015, str. 63

Prikaz izmjena Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

pip - 10.2015, str. 69

Domaća sudska praksa

pip - 10.2015, str. 109

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 10.2015, str. 119

Pitanja i odgovori

pip - 10.2015, str. 126
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)