RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Što donosi novi Zakon o radu

pip - 9.2014, str. 3

Ugovor o radu na određeno vrijeme u svjetlu novog Zakona o radu

pip - 9.2014, str. 13

Izvlaštenje i određivanje naknade (I.)

pip - 9.2014, str. 24

Prikaz Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadajućeg pravilnika

pip - 9.2014, str. 30

Prikaz novog Zakona o faktoringu

pip - 9.2014, str. 38

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (I.)

pip - 9.2014, str. 48

Što donose novele Ovršnog zakona u pogledu ovrhe na novčanim sredstvima

pip - 9.2014, str. 59

Retroaktivnost u poreznom pravu

pip - 9.2014, str. 63

Elektroničke usluge Porezne uprave

pip - 9.2014, str. 72

Pravna zaštita u postupcima javne nabave

pip - 9.2014, str. 81

Nova zakonska uređenja u području javne nabave

pip - 9.2014, str. 91

Domaća sudska praksa

pip - 9.2014, str. 136

Inozemna sudska praksa

pip - 9.2014, str. 146
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)