RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Prikaz novog Zakona o zaštiti potrošača

pip - 5.2014, str. 3

Neophodnost noveliranja Zakona o medijima

pip - 5.2014, str. 16

Zakonsko porezno jamstvo nakon novele OPZ-a: „Proboj pravne osobnosti“ trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava

pip - 5.2014, str. 26

Neke specifičnosti u radnim odnosima pomoraca

pip - 5.2014, str. 41

Aktualnosti kod zapošljavanja osoba s invalidnošću

pip - 5.2014, str. 49

Novosti u rokovima prijava i odjava sa Zavoda

pip - 5.2014, str. 53

Potraživanje naknade štete Zavoda prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju

pip - 5.2014, str. 59

Sastavljanje tužbenog zahtjeva u upravnom sporu – praktični savjeti i primjeri

pip - 5.2014, str. 61

Zastarijevanje tražbine naknade za izvršena ulaganja u tuđi poslovni prostor

pip - 5.2014, str. 66

Što donosi nadolazeća regulativa UCITS fondova – UCITS V i UCITS VI

pip - 5.2014, str. 69

Prigovor zastare u ovršnom postupku

pip - 5.2014, str. 75

Litispendencija u europskome međunarodnom privatnom pravu i njezin odnos s odredbom o prorogaciji nadležnosti

pip - 5.2014, str. 81

Presuda suda Europske unije u predmetu Portgás C-425/12 - javna nabava postaje dijelom doktrine o izravnim učincima direktiva

pip - 5.2014, str. 88

Domaća sudska praksa

pip - 5.2014, str. 121

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2014, str. 138

Pitanja i odgovori

pip - 5.2014, str. 144
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)