RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kolektivni višak radnika

pip - 11.2014, str. 3

Zaštita korisnika usluga turističke agencije u RH

pip - 11.2014, str. 10

Oporezivanje starosnih prihoda u Njemačkoj

pip - 11.2014, str. 25

Financijske prijevare

pip - 11.2014, str. 33

Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja

pip - 11.2014, str. 40

Praktična primjena odredbe čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku

pip - 11.2014, str. 48

Štetni ugovori u sportu

pip - 11.2014, str. 52

Disciplinska odgovornost policijskih službenika RH u praksi Europskog suda za ljudska prava

pip - 11.2014, str. 55

Sudske pristojbe u upravnom sudovanju

pip - 11.2014, str. 60

Pravo na osobnu invalidninu

pip - 11.2014, str. 70

Domaća sudska praksa

pip - 11.2014, str. 100

Inozemna sudska praksa

pip - 11.2014, str. 109

Pitanja i odgovori

pip - 11.2014, str. 117
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)