RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)

pip - 10.2014, str. 3

Novosti u ovrsi na nekretnini

pip - 10.2014, str. 8

Porez na imovinu u SAD-u

pip - 10.2014, str. 15

PDV jaz u 26 država članica EU-a

pip - 10.2014, str. 29

Prisilno izvršenje presude upravnog suda kao nenovčane obveze tuženika

pip - 10.2014, str. 35

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.)

pip - 10.2014, str. 43

Primjena povoljnijeg prava za radnika - komentar sudske odluke

pip - 10.2014, str. 56

Potpore za očuvanje radnih mjesta – novo zakonsko uređenje

pip - 10.2014, str. 64

Dostava pismena u kaznenom postupku

pip - 10.2014, str. 64

Povjerba udjela u trgovačkom društvu

pip - 10.2014, str. 67

Europski parnični i ovršni postupci

pip - 10.2014, str. 79

Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga osiguranja u europskom pravu

pip - 10.2014, str. 90

Domaća sudska praksa

pip - 10.2014, str. 127

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2014, str. 136

Pitanja i odgovori

pip - 10.2014, str. 142
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)