RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti

pip - 9.2013, str. 3

Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu

pip - 9.2013, str. 7

Elektronički sustav za povrat PDV-a - VAT Refund

pip - 9.2013, str. 20

Računi u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2013.

pip - 9.2013, str. 25

Učinci raskida ugovora o leasingu

pip - 9.2013, str. 30

Ugovori o factoringu i forfaitingu

pip - 9.2013, str. 34

Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu

pip - 9.2013, str. 40

Aktualnosti koje se odnose na rad maloljetnika

pip - 9.2013, str. 47

Financiranje sporta prema Zakonu o sportu u RH i usporednim pravima

pip - 9.2013, str. 55

Uloga i porezno motrište novog Zakona o prebivalištu

pip - 9.2013, str. 61

Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH

pip - 9.2013, str. 69

Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (I.)

pip - 9.2013, str. 75

Domaća sudska praksa

pip - 9.2013, str. 107

Inozemna sudska praksa

pip - 9.2013, str. 121

Pitanja i odgovori

pip - 9.2013, str. 128
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)