RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Oporezivanje PDV-om od 1. srpnja 2013.

pip - 7.2013, str. 3

Povrat u prijašnje stanje u njemačkom poreznom pravu

pip - 7.2013, str. 14

Osvrt na zadnje novele Zakona o radu

pip - 7.2013, str. 27

Poslovi s posebnim uvjetima rada – stroži uvjeti za zapošljavanje

pip - 7.2013, str. 35

Novosti u predstečajnoj nagodbi

pip - 7.2013, str. 40

Late payment

pip - 7.2013, str. 46

Ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostorija trgovca odnosno na daljinu

pip - 7.2013, str. 49

Ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarine nakon pristupa RH u članstvo EU – pri uvozu dobara iz trećih zemalja

pip - 7.2013, str. 58

Prava intelektualnog vlasništva

pip - 7.2013, str. 69

Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije (II.)

pip - 7.2013, str. 74

Domaća sudska praksa

pip - 7.2013, str. 116

Inozemna sudska praksa

pip - 7.2013, str. 126

Pitanja i odgovori

pip - 7.2013, str. 134

Pregled novih propisa

pip - 7.2013, str. 138
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)