RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uz dopune propisa o zastari u poreznom pravu

pip - 3.2013, str. 3

Dvojbe vezane za najnovije izmjene Općeg poreznog zakona

pip - 3.2013, str. 6

Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom od 1. srpnja 2013.

pip - 3.2013, str. 9

Zadnja novela ZPP-a

pip - 3.2013, str. 16

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (II.)

pip - 3.2013, str. 25

Radnopravni status kandidata za suce i zamjenike državnih odvjetnika nakon upisa u Državnu školu za pravosudne dužnosnike

pip - 3.2013, str. 33

Kritički osvrt na sudsku odluku o (ne)potrebnoj suglasnosti centra za socijalnu skrb na stipendijski ugovor maloljetnog nogometaša

pip - 3.2013, str. 48

Prikaz novog Zakona o koncesijama (I.)

pip - 3.2013, str. 48

Javna nabava ispod europskih vrijednosnih pragova u RH

pip - 3.2013, str. 54

Stjecanje vlasništva i založnog prava na motornom vozilu

pip - 3.2013, str. 60

U povodu jedne ustavnosudske odluke

pip - 3.2013, str. 64

Što nam donosi Zajedničko europsko prodajno pravo

pip - 3.2013, str. 67

Domaća sudska praksa

pip - 3.2013, str. 117

Inozemna sudska praksa

pip - 3.2013, str. 130

Pitanja i odgovori

pip - 3.2013, str. 137

Pregled novih propisa

pip - 3.2013, str. 140
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)