RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zadužnica i bjanko zadužnica u svjetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica

pip - 2.2013, str. 3

Oporezivanje elektroničkih usluga porezom na dodanu vrijednost – pravni okvir EU

pip - 2.2013, str. 18

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (I.)

pip - 2.2013, str. 25

Pravo na otpremninu

pip - 2.2013, str. 32

O radnom pravu i socijalnoj sigurnosti

pip - 2.2013, str. 36

Novosti u uređenju rješavanja upravnog spora bez održavanja rasprave

pip - 2.2013, str. 41

Novosti u pravnom uređenju sanacije javnih ustanova u području zdravstvene djelatnosti

pip - 2.2013, str. 43

Odgovornost članova uprava i članova trgovačkih društava vlastitom imovinom za porezne dugove društva

pip - 2.2013, str. 48

Usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU u području sudjelovanja radnika u upravljanju društvom

pip - 2.2013, str. 54

Razvoj politike suzbijanja zakašnjenja s plaćanjem u EU

pip - 2.2013, str. 61

Domaća sudska praksa

pip - 2.2013, str. 85

Inozemna sudska praksa

pip - 2.2013, str. 95

Pitanja i odgovori

pip - 2.2013, str. 101

Pregled novih propisa

pip - 2.2013, str. 104
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)