RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Cesija i cesija radi osiguranja – praktična važnost u projektnom financiranju i prometu tražbinama

pip - 10.2013, str. 3

Pravno uređenje zateznih kamata od sredine 2013.

pip - 10.2013, str. 12

Tuzemni prijenos porezne obveze

pip - 10.2013, str. 16

Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH

pip - 10.2013, str. 22

Usklađenost hrvatskog Zakona o mirenju iz 2011. s europskim pravom – napomene

pip - 10.2013, str. 27

Redefiniranje zabrane legis commissoriae

pip - 10.2013, str. 30

Odgovornost za povrede obveza iz ugovora o javnoj nabavi

pip - 10.2013, str. 37

Implikacije odredbe čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima

pip - 10.2013, str. 43

Tijela zdravstvenih ustanova za vrijeme postupka sanacije prema izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

pip - 10.2013, str. 47

Može li se otkaz ugovora o radu bezuvjetno opozvati (povući)

pip - 10.2013, str. 50

Rad maloljetnih osoba izvan radnog odnosa

pip - 10.2013, str. 55

Sadržaj prijedloga za ovrhu - uočene nepravilnosti u praksi

pip - 10.2013, str. 61

Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske – de lege lata i de lege ferenda

pip - 10.2013, str. 68

Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (II.)

pip - 10.2013, str. 72

Domaća sudska praksa

pip - 10.2013, str. 100

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2013, str. 110

Pitanja i odgovori

pip - 10.2013, str. 117
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)