RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Otvorena pitanja pravnog uređenja kolektivnih pregovora i kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj

pip - 5.2012, str. 3

Aktualna pitanja u vezi s probnim radom

pip - 5.2012, str. 14

Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu

pip - 5.2012, str. 18

Osiguranje sposobnosti vraćanja (otplate) kredita kao predmet ugovora o osiguranju

pip - 5.2012, str. 28

Neželjene elektroničke komunikacije – granica dopuštene promidžbe

pip - 5.2012, str. 39

Bankarska garancija na poziv u sustavu javne nabave

pip - 5.2012, str. 43

Novo ustrojstvo državne uprave u RH

pip - 5.2012, str. 50

Prethodno pitanje u poreznom postupku

pip - 5.2012, str. 56

Novosti u naredbi o uplatnim računima za financiranje javnih potreba za 2012.

pip - 5.2012, str. 60

Aktualnosti vezane uz brisanje društava iz sudskog registra

pip - 5.2012, str. 61

Implementacija direktive o uslugama u pravo RH

pip - 5.2012, str. 65

Domaća sudska praksa

pip - 5.2012, str. 101

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2012, str. 116

Pitanja i odgovori

pip - 5.2012, str. 123

Pregled novih propisa

pip - 5.2012, str. 128
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)