RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novosti u sustavu poreza na dobitak, poreza na dohodak i doprinosa od ožujka 2012

pip - 3.2012, str. 3

Izmjene Zakona o PDV-u

pip - 3.2012, str. 12

Reprogramiranje poreznog duga i otpis kamata

pip - 3.2012, str. 16

Porez na dobitak u SR Njemačkoj s posebnim osvrtom na poreznu osnovicu

pip - 3.2012, str. 19

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

pip - 3.2012, str. 27

O glavnoj skupštini dioničkog društva (II.)

pip - 3.2012, str. 32

Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (II.)

pip - 3.2012, str. 41

O načinu prestanka novčanih obveza u smislu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza

pip - 3.2012, str. 45

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

pip - 3.2012, str. 48

Zaštita protiv neaktivnosti uprave u pojedinačnim stvarima (šutnja uprave)

pip - 3.2012, str. 52

Stipendijski ugovori maloljetnika u športu

pip - 3.2012, str. 55

Ustavnost i zakonitost u Ustavu i praksi

pip - 3.2012, str. 59

Zlatne dionice u pravu Europske unije i hrvatskom pravu

pip - 3.2012, str. 66

Domaća sudska praksa

pip - 3.2012, str. 95

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2012, str. 113

Pitanja i odgovori

pip - 3.2012, str. 119
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)