RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Sudski raskid ugovora o radu

pip - 2.2012, str. 3

Izvanredni otkaz ugovora o radu uslijed ništavosti rješenja o imenovanju zapovjednika javne vatrogasne postrojbe

pip - 2.2012, str. 9

Novosti u uređenju rada stranaca

pip - 2.2012, str. 12

Otkaz ugovora o radu u režimu probnog rada

pip - 2.2012, str. 18

Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (I.)

pip - 2.2012, str. 22

O glavnoj skupštini dioničkog društva (I.)

pip - 2.2012, str. 28

Ostvarivanje prava glasa na glavnoj skupštini dioničkog društva – što se promijenilo

pip - 2.2012, str. 39

Prikaz godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište u RH

pip - 2.2012, str. 45

Posebna naknada trgovačkom zastupniku (II.)

pip - 2.2012, str. 48

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

pip - 2.2012, str. 57

Proces globalizacije i europski sektorski socijalni dijalog

pip - 2.2012, str. 0

Domaća sudska praksa

pip - 2.2012, str. 107

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2012, str. 117

Pitanja i odgovori

pip - 2.2012, str. 123

Pregled novih propisa

pip - 2.2012, str. 127
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)