RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pip - 10.2012, str. 3

Ugovorna odredba o zabrani ili ograničenju obavljanja djelatnosti trgovačkog zastupnika

pip - 10.2012, str. 8

Ugovorna kazna

pip - 10.2012, str. 17

O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pip - 10.2012, str. 21

Prikaz novela Zakona o trgovačkim društvima

pip - 10.2012, str. 29

Aktualnosti koje se odnose na knjigu odluka društva s ograničenom odgovornošću

pip - 10.2012, str. 32

Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)

pip - 10.2012, str. 35

Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu

pip - 10.2012, str. 48

Sportska arbitraža

pip - 10.2012, str. 52

Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (III.)

pip - 10.2012, str. 56

Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka protiv državnog službenika

pip - 10.2012, str. 62

Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava

pip - 10.2012, str. 67

Domaća sudska praksa

pip - 10.2012, str. 93

Inozemna sudska praksa

pip - 10.2012, str. 102

Pitanja i odgovori

pip - 10.2012, str. 110

Pregled novih propisa

pip - 10.2012, str. 113
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)