RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nadzorni odbor dioničkog društva – zakonsko i praktično određenje

pip - 9.2011, str. 3

Ugovori između putničkih agencija i davatelja usluge – agencijski ugovor o hotelskim uslugama

pip - 9.2011, str. 16

Prikaz odredaba Zakona o uslugama

pip - 9.2011, str. 31

Kolektivni pregovori u uvjetima postojanja više sindikata (I.)

pip - 9.2011, str. 37

Odluke drugostupanjskog suda povodom žalbe protiv presude

pip - 9.2011, str. 42

Upis prava vlasništva nad turističkim zemljištem u zemljišne knjige

pip - 9.2011, str. 49

Novela Zakona o kaznenom postupku iz srpnja 2011.

pip - 9.2011, str. 55

Pravni status nerazvrstanih cesta

pip - 9.2011, str. 64

Iznimke od plaćanja godišnje naknade i cestarine za osobe s invaliditetom

pip - 9.2011, str. 68

Societas Privata Europaea (SPE): europsko rješenje za malo i srednje poduzetništvo

pip - 9.2011, str. 70

Domaća sudska praksa

pip - 9.2011, str. 127

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2011, str. 140

Pitanja i odgovori

pip - 9.2011, str. 146

Pregled novih propisa

pip - 9.2011, str. 149
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)