RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kratki komentar FIDIC-ove „Srebrne knjige“ – ugovori „ključ u ruke“

pip - 5.2011, str. 3

Bitna povreda ugovora i pravo prodavatelja na otklanjanje neispunjenja u naknadnom roku prema Konvenciji UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

pip - 5.2011, str. 14

Ugovor o uslugama kampiranja, ugovor o smještaju u turističkim apartmanima te timesharingu

pip - 5.2011, str. 24

Ugovor o osiguranju pravne zaštite

pip - 5.2011, str. 38

Novo uređenje žalbe u ovršnom postupku

pip - 5.2011, str. 44

Povrat u prijašnje stanje

pip - 5.2011, str. 58

Način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu

pip - 5.2011, str. 62

Praksa Europskog suda za ljudska prava vezana za „zviždače“

pip - 5.2011, str. 64

O pravnim posljedicama odluka Ustavnog suda o neustavnosti Zakona

pip - 5.2011, str. 70

Zakonski okvir poslovanja društava za reosiguranje s osvrtom na specifičnost financijskog izvještavanja

pip - 5.2011, str. 73

Usklađivanje u području prava društava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU

pip - 5.2011, str. 86

Domaća sudska praksa

pip - 5.2011, str. 130

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2011, str. 142

Pitanja i odgovori

pip - 5.2011, str. 148

Pregled novih propisa

pip - 5.2011, str. 151
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)