RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovori između davatelja turističkih usluga i izravnih korisnika – izravni ugovor o hotelskim uslugama

pip - 2.2011, str. 3

Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave prema Ovršnom zakonu i Zakonu o radu

pip - 2.2011, str. 12

Sustav vođenja zemljišne knjige u elektroničkom obliku – Pravilnik o ustroju i djelovanju Zajedničkog informacijskog sustava

pip - 2.2011, str. 24

Neka otvorena pitanja u hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost – neusklađenost u kontekstu pristupanja Europskoj uniji

pip - 2.2011, str. 28

Oporezivanje dobitka ostvarenog prodajom udjela u Republici Austriji i SR Njemačkoj

pip - 2.2011, str. 34

Kvalificirani udjeli u osiguravajućim društvima i njihov prijenos

pip - 2.2011, str. 43

Promjena sudske prakse i pravično suđenje

pip - 2.2011, str. 49

Fotografija kao autorsko djelo

pip - 2.2011, str. 58

Direktiva 2002/47/EC Europskog parlamenta i Vijeća te hrvatsko pravo financijskog osiguranja

pip - 2.2011, str. 66

Novi Zakon o Državnom sudbenom vijeću

pip - 2.2011, str. 73

Uredba Vijeća EU br. 904/2010 o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti i borbi protiv prijevara na području PDV-a

pip - 2.2011, str. 82

Domaća sudska praksa

pip - 2.2011, str. 141

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2011, str. 150

Pitanja i odgovori

pip - 2.2011, str. 158

Pregled novih propisa

pip - 2.2011, str. 161
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)