RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kratki komentar FIDIC-ove „Zelene knjige“

pip - 12.2011, str. 3

Ovrha na plaći u svjetlu izmjena i dopuna novoga Ovršnog zakona

pip - 12.2011, str. 9

Elementarne nepogode u poreznom pravu

pip - 12.2011, str. 22

Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (II.dio)

pip - 12.2011, str. 25

Novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora – pregled novih rješenja i starih nedorečenosti

pip - 12.2011, str. 29

O Zakonu o rokovima ispunjenja novčanih obveza

pip - 12.2011, str. 39

Rezultati dvaju usporednih istraživanja nacionalnih zakonodavstava i prakse na području pristupa informacijama

pip - 12.2011, str. 44

Dvostupnost u rješavanju o pravima iz mirovinskog osiguranja – povodom novog ZUP-a

pip - 12.2011, str. 47

Mora li vlasnik stranog plovila biti na plovilu u trenutku uplovljenja u teritorijalno more RH

pip - 12.2011, str. 51

Zakon o trgovini – novele i prednosti

pip - 12.2011, str. 57

Mobing na radnom mjestu i pravna zaštita žrtve zlostavljanja

pip - 12.2011, str. 61

Europski sud za ljudska prava – nadležnost ratione temporis

pip - 12.2011, str. 69

Domaća sudska praksa

pip - 12.2011, str. 101

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2011, str. 110

Pitanja i odgovori

pip - 12.2011, str. 117

Pregled novih propisa

pip - 12.2011, str. 121
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)