RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Promjene u oporezivanju dohotka u Republici Hrvatskoj s motrišta porezne pravednosti

pip - 9.2010, str. 3

Pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo

pip - 9.2010, str. 5

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

pip - 9.2010, str. 12

Radno vrijeme

pip - 9.2010, str. 14

Geneza Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 9.2010, str. 21

Pravo radnika na pravičnu plaću i pojam minimalne plaće

pip - 9.2010, str. 25

Prikaz Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

pip - 9.2010, str. 29

Novine vezane za prostorno uređenje, gradnju i izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje igrališta za golf

pip - 9.2010, str. 34

Odgovornost za drugog

pip - 9.2010, str. 44

Minimalni tehnički uvjeti i način pružanja usluga u turizmu putem turističkih agencija

pip - 9.2010, str. 57

Uredba EU 883/2004 – Mirovinsko osiguranje

pip - 9.2010, str. 64

Domaća sudska praksa

pip - 9.2010, str. 114

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2010, str. 121

Pitanja i odgovori

pip - 9.2010, str. 127

Pregled novih propisa

pip - 9.2010, str. 131
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)