RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novosti u sustavu oporezivanja od 1. srpnja

pip - 7.2010, str. 3

Pozitivan sukob nadležnosti u poreznoj stvari

pip - 7.2010, str. 9

Povreda dužnosti članova uprava i izvršnih direktora društava u slučaju insolventnosti i gubitka

pip - 7.2010, str. 13

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika

pip - 7.2010, str. 22

Prikaz zakona o elektroničkim medijima

pip - 7.2010, str. 35

Obavješćivanje i dostava prema novom ZUP-u

pip - 7.2010, str. 45

Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini

pip - 7.2010, str. 49

Ugovor o pomorskom osiguranju

pip - 7.2010, str. 54

Međunarodni ugovor o distribuciji: europska sudska praksa i rješenja nove uredbe Rim I. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze

pip - 7.2010, str. 62

Izvori prava Europske unije – novosti uvedene Lisabonskim ugovorima

pip - 7.2010, str. 71

Uredba EU 883/2004 – Ozljede na radu i profesionalne bolesti

pip - 7.2010, str. 82

Porez na prihode od kapitala u SR Njemaćkoj

pip - 7.2010, str. 84

Prikaz knjige: "Ugovorno pravo osiguranja"

pip - 7.2010, str. 90

Domaća sudska praksa

pip - 7.2010, str. 118

Inozemna sudska praksa

pip - 7.2010, str. 126

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 7.2010, str. 131

Pregled novih propisa

pip - 7.2010, str. 134
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)