RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novog Zakona o radu

pip - 5.2010, str. 3

Hrvatsko tržište rada u svjetlu pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji

pip - 5.2010, str. 11

Šport i porezno pravo

pip - 5.2010, str. 16

Sastavljanje zabilježbe u poreznom nadzoru

pip - 5.2010, str. 20

Upravni ugovori i postupanja – novi instituti

pip - 5.2010, str. 26

Ustavnost mirovinskog sustava Republike Hrvatske

pip - 5.2010, str. 36

Napomene o dopunskom pravorijeku - poredbenopravna razmatranja i de lege ferenda prijedlozi

pip - 5.2010, str. 47

Europsko sekundarno pravo kao izvor europskog međunarodnog privatnog prava

pip - 5.2010, str. 52

Postupovna pravila prijava koncentracija u pravu EU i RH

pip - 5.2010, str. 62

Uredba EU 883/2004 – Zadravstveno osiguranje

pip - 5.2010, str. 79

Domaća sudska praksa

pip - 5.2010, str. 121

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2010, str. 129

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2010, str. 135

Pregled novih propisa

pip - 5.2010, str. 139
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)