RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Monistički i dualistički ustroj organa dioničkog društva s posebnim osvrtom na načela korporativnog upravljanja (I)

pip - 2.2010, str. 3

Kazneno djelo davanja netočnih podataka o trgovačkom društvu nakon novele ZTD-a

pip - 2.2010, str. 9

Uređenje i prijelazni režim kod ugovora o radu na određeno vrijeme prema novom zakonu o radu

pip - 2.2010, str. 16

Pitanja i odgovori

pip - 2.2010, str. 56

Pregled novih propisa

pip - 2.2010, str. 59
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)