RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novosti u stečajnom postupku

pip - 11.2010, str. 3

Posljednje novele Zakona o mirovinskom osiguranju

pip - 11.2010, str. 12

Prokuristi i članovi uprave trgovačkog društva u poreznom i pravnom sustavu

pip - 11.2010, str. 16

Postupanje poreznog nadzora nakon presude Ustavnog suda

pip - 11.2010, str. 19

Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem – zakonske nedorečenosti i nedostatci

pip - 11.2010, str. 26

Akontacijsko i obročno plaćanje – pojam obroka i zastara tražbine

pip - 11.2010, str. 32

Kontrola rada kao bitna pretpostavka funkcioniranja pravne države

pip - 11.2010, str. 35

Prijam u lokalnu službu – neke praktične napomene

pip - 11.2010, str. 45

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak

pip - 11.2010, str. 53

Zlouporaba vladajućeg položaja u pravu tržišnog natjecanja EU

pip - 11.2010, str. 64

Uredba Europske unije 883/2004 – Obiteljska davanja

pip - 11.2010, str. 72
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)