RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zaštita radnika

pip - 10.2010, str. 3

Značenje konkludentnih radnji u odricanju od zastare u radnim odnosima

pip - 10.2010, str. 10

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te upis vlasništva posebnog dijela nekretnine

pip - 10.2010, str. 13

Dodjela „.hr“ internetskih domena

pip - 10.2010, str. 19

Postupak promjene osobnog imena

pip - 10.2010, str. 27

Kazneno djelo zlouporabe i prijevare u osiguranju u sudskoj praksi

pip - 10.2010, str. 29

Ugovor o povjerljivosti informacija

pip - 10.2010, str. 39

Obvezatnost odluka Ustavnog suda RH

pip - 10.2010, str. 47

Prednosti i nedostatci javnobilježničkih ovlasti prema Zakonu o nasljeđivanju

pip - 10.2010, str. 51

Nova Uredba EU o zajedničkom sustavu carinskih oslobođenja

pip - 10.2010, str. 59

Uredba Europske unije 883/2004 – Davanja povodom nezaposlenosti

pip - 10.2010, str. 75

Domaća sudska praksa

pip - 10.2010, str. 105

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 10.2010, str. 0

Pitanja i odgovori

pip - 10.2010, str. 115

Pregled novih propisa

pip - 10.2010, str. 117
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)