RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pravilnici kao opće normativni akti u hrvatskom poreznom postupku

pip - 9.2009, str. 3

Izmjena stope poreza na dodanu vrijednost na 23%

pip - 9.2009, str. 6

Novosti u oporezivanju osobnih automobila, plovila i zrakoplova

pip - 9.2009, str. 8

Pretvaranje radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme u svjetlu novije sudske prakse i prijedloga (novog) Zakona o radu

pip - 9.2009, str. 16

Deliktni statut i zaštita tržišnog natjecanja u Uredbi Rim II

pip - 9.2009, str. 25

Prikaz Zakona o privatnim detektivima

pip - 9.2009, str. 33

Uvjeti za ukidanje pravomoćnog rješenja po pravu nadzora – područje prava gradnje

pip - 9.2009, str. 38

Povrat u prijašnje stanje – primjena Zakona o općem upravnom postupku

pip - 9.2009, str. 40

Ugovori o okvirnoj svoti zaduženja i osiguranju

pip - 9.2009, str. 46

Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela

pip - 9.2009, str. 53

Razlučna prava u stečajnom postupku

pip - 9.2009, str. 63

Zakon o kaznenom postupku nakon novele iz lipnja 2009.

pip - 9.2009, str. 68

Statut investicijskog fonda

pip - 9.2009, str. 80

Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (II.)

pip - 9.2009, str. 88
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)