RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Plaćanje zateznih kamata kao posljedice zakašnjenja dužnika s ispunjenjem novčane obveze

pip - 5.2009, str. 3

Zakonik kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici)

pip - 5.2009, str. 9

Ispravak i odgovor kao instituti hrvatskoga medijskog prava

pip - 5.2009, str. 20

Novi Zakon o općem upravnom postupku

pip - 5.2009, str. 29

Minimalni uvjeti za obavljanje gospodarskih djelatnosti – zakonska i podzakonska regulativa – obvezujuća primjena posebnih propisa iz područja gradnje

pip - 5.2009, str. 33

Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća br. 864/2007. o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze – Rim II i hrvatsko međunarodno privatno pravo

pip - 5.2009, str. 39

Pravne posljedice rada umirovljenika

pip - 5.2009, str. 46

Obavljanje djelatnosti kućne radinosti ili sporednog zanimanja umirovljenika bez obustave isplate mirovine

pip - 5.2009, str. 59

Neživotnost nekih odredaba ZPP-a koje su protivne ekonomičnosti postupka

pip - 5.2009, str. 62

Europsko pravo žiga i usklađivanje hrvatskog prava

pip - 5.2009, str. 66
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)