RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Poslovna tajna

pip - 4.2009, str. 3

JEDNA ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O SUKOBU NADLEŽNOSTI U SVEZI STEČAJA

pip - 4.2009, str. 8

Kondemnatorna ili deklaratorna sudska zaštita u slučaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog neispunjenja

pip - 4.2009, str. 8

Ugovor o najmu stana

pip - 4.2009, str. 13

Izmjenama i dopunama iz 2008. Pomorski zakonik je prihvatio nove međunarodne konvencije

pip - 4.2009, str. 22

Položaj i perspektiva žigova u suvremenim tržišnim uvjetima

pip - 4.2009, str. 25

Pravo na doplatak za djecu nije ustavno pravo

pip - 4.2009, str. 29

Uloga i značenje sindikata u hrvatskom radnom pravu

pip - 4.2009, str. 31

Prikaz novog Zakona o kaznenom postupku

pip - 4.2009, str. 0

Zaklada hrvatskih branitelja

pip - 4.2009, str. 42

Besplatna pravna pomoć

pip - 4.2009, str. 47

Plan Europske komisije za učinkovitiju borbu protiv prijevara na području PDV-a

pip - 4.2009, str. 57
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)