RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi Zakon o radu

pip - 12.2009, str. 0

Neizdavanje računa za prodanu robu kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

pip - 12.2009, str. 0

Trošarinski sustav u RH

pip - 12.2009, str. 0

Obveznici upisa u registar poreznih obveznika poreza na dohodak (RPO)

pip - 12.2009, str. 0

Odabir poreznih obveznika za nadzor

pip - 12.2009, str. 0

Prijedlog zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 12.2009, str. 0

Temeljne promjene Zakona o općem upravnom postupku od 1. siječnja 2009.

pip - 12.2009, str. 0

Postupak mirenja u privatnopravnim sporovima - hrvatska rješenja po novelama Zakona o mirenju i poredbenopravna razmatranja

pip - 12.2009, str. 0

Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju novela Sudskog poslovnika

pip - 12.2009, str. 0

Pravni aspekti upute (asignacije)

pip - 12.2009, str. 0

Pravno uređenje prostornog uređenja i gradnje igrališta za golf (II. dio)

pip - 12.2009, str. 0

O nastavku prekinutih parničnih postupaka povodom otvaranja stečajnog postupka

pip - 12.2009, str. 0

Slovensko stečajno pravo kao uzor

pip - 12.2009, str. 0

Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i prijevoza u poredbenom pravu

pip - 12.2009, str. 0

Novine u europskom pravu glede povlaštenosti podataka o lijekovima (data exclusivity)

pip - 12.2009, str. 0
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)