RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Aktualnosti vezane za ovrhu na plaći ovršenika odnosno dužnika

pip - 9.2008, str. 3

Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (I.)

pip - 9.2008, str. 9

Rokovi u poreznom postupku

pip - 9.2008, str. 15

Pravni standard "pažnja dobrog stručnjaka" u slučaju upravitelja zgrada

pip - 9.2008, str. 17

Neujednačenost sudske prakse pri određivanju cijene sata nestručne tuđe pomoći i/ili njege

pip - 9.2008, str. 27

Odgovornost za štetu zbog povrede prava osobnosti pravne osobe objavom informacije u medijima (II.)

pip - 9.2008, str. 32

Odnos prava na pristup informacijama sa srodnim pravima

pip - 9.2008, str. 40

Neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave

pip - 9.2008, str. 51

Pretpostavljena odgovornost za drugoga

pip - 9.2008, str. 54

Ustavnost i zakonitost i pravna sigurnost

pip - 9.2008, str. 57

Kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti – primjer iz prakse

pip - 9.2008, str. 63

Razvoj interneta i porezne posljedice

pip - 9.2008, str. 68
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)