RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Najnovije izmjene Zakona o obveznim odnosima u pogledu akreditiva, bankarskih garancija i ugovora "ključ u ruke"

pip - 5.2008, str. 3

Općenito o novelama Zakona o obveznim odnosima te glede osoba javnog prava, zastare, odgovornosti za neispravan proizvod i ugovora o prodaji, organiziranju puto

pip - 5.2008, str. 10

Prestanak ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

pip - 5.2008, str. 19

Šteta nastala od uporabe stvari u vlasništvu poslodavca izvan procesa rada – isključenje poslodavca od odgovornosti za štetu

pip - 5.2008, str. 28

Pobijanje usmenog otkaza ugovora o radu

pip - 5.2008, str. 30

Subordinacija u lokalnim i područnim (regionalnim) upravnim tijelima

pip - 5.2008, str. 36
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)