RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Stjecanje vlastitih dionica u svjetlu Novele od 19. listopada 2007.

pip - 3.2008, str. 3

Pravni aspekti procjene vrijednosti nekretnina

pip - 3.2008, str. 11

Pravni položaj najmoprimca u ugovornom odnosu prema Zakonu o najmu stanova

pip - 3.2008, str. 20

Uloga stroja pri suđenju u profesionalnom tenisu danas ili što je to Hawk-Eye

pip - 3.2008, str. 27

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama na temelju sudske odluke

pip - 3.2008, str. 30

Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti (II. dio)

pip - 3.2008, str. 35

Uređena građevna čestica

pip - 3.2008, str. 44

Pravni položaj državnih službenika prema Zakonu o državnim službenicima

pip - 3.2008, str. 48

Izravno pravo u osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu i njegovo ostvarenje

pip - 3.2008, str. 50

Stimuliranje radnika – razlozi i modaliteti putem pravnih akata

pip - 3.2008, str. 59

Kako zaštiti naziv internetske domene

pip - 3.2008, str. 63

Fiskalna decentralizacija i pitanje teritorijalnog izravnanja u Republici Hrvatskoj

pip - 3.2008, str. 66

Odredbe Budimpeštanske konvencije pozitivno su pravo u domaćem unutarnjem prijevozu stvari u Republici Hrvatskoj

pip - 3.2008, str. 73
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)