RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novosti u ZPP-u

pip - 10.2008, str. 3

Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (II.)

pip - 10.2008, str. 16

Primjena intertemporalnih pravila pri rješavanju privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem – poredbnopravna razmatranja

pip - 10.2008, str. 28

O procesnim pretpostavkama za naknadu neimovinske štete po Zakonu o medijima

pip - 10.2008, str. 33

Fleksibilizacija tržišta rada

pip - 10.2008, str. 42

Njemački Zakon o procjeni za potrebe oporezivanja

pip - 10.2008, str. 46
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)